Xây dựng chiến lược quảng bá Di sản Thế giới ở Việt Nam.

(Cinet) – Xây dựng chiến lược quảng bá Di sản Thế giới ở Việt Nam là nội dung của Hội thảo Quảng bá Di sản Thế giới được tổ chức tại Hà Nội ngày 17 tháng 10 vừa qua.

Thẩm định Biên bản ghi nhớ về việc bảo tồn, tôn tạo tại Di sản thế giới Khu di tích Mỹ Sơn

(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có công văn số 3611/BVHTTDL-HTQT gửi Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp về việc thẩm định Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Biên bản ghi nhớ về việc bảo tồn, tôn tạo tại Di sản thế giới Khu di tích Mỹ Sơn.

Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm 2014

(Cinet)- Trong 9 tháng đầu năm 2014, công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Ấn tượng “Hà Nội với thời gian”

(Cinet)- Hơn 50 tác phẩm mỹ thuật có thể không nói lên được gì nhiều cho cả một không gian Hà Nội rộng lớn nhưng cũng gợi cho người xem những cung bậc cảm xúc về Hà Nội, ghi nhận những đóng góp âm thầm của những người yêu nghệ thuật Thủ đô đã đem đến cho công chúng góc nhìn về Hà Nội qua các tác phẩm nghệ thuật với thời gian.

Thẩm định Báo cáo KTKT bảo tồn, tôn tạo tường Hành cung phía Tây – Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 3465/BVHTTDL-DSVH về việc Thẩm định Báo cáo KTKT bảo tồn, tôn tạo tường Hành cung phía Tây – Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

Niên giám điện tử Văn hóa - thể thao - du lịch