Sách giấy và E-book: Song hành trong sự phát triển văn hóa đọc

(Cinet) – Cùng với sách giấy, sách điện tử (E-book) đang góp phần phát triển văn hóa đọc.

Hội thảo quốc tế “Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ Châu Á nhìn từ trường hợp Việt Nam và Nhật Bản”

(Cinet)- Ngày 25/10, tại Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Hội Kiến trúc sư, Kỹ sư toàn Nhật Bản tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Bảo tồn di sản kiến trúc gỗ Châu Á nhìn từ trường hợp Việt Nam và Nhật Bản - Xây dựng kế hoạch quản lý tổng thể cho khu di sản Huế”.

Xây dựng chiến lược quảng bá Di sản Thế giới ở Việt Nam.

(Cinet) – Xây dựng chiến lược quảng bá Di sản Thế giới ở Việt Nam là nội dung của Hội thảo Quảng bá Di sản Thế giới được tổ chức tại Hà Nội ngày 17 tháng 10 vừa qua.

Thẩm định Biên bản ghi nhớ về việc bảo tồn, tôn tạo tại Di sản thế giới Khu di tích Mỹ Sơn

(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có công văn số 3611/BVHTTDL-HTQT gửi Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp về việc thẩm định Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Biên bản ghi nhớ về việc bảo tồn, tôn tạo tại Di sản thế giới Khu di tích Mỹ Sơn.

Hội nghị sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm 2014

(Cinet)- Trong 9 tháng đầu năm 2014, công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Niên giám điện tử Văn hóa - thể thao - du lịch