Để bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn: Phần 3 - Cần những chiến lược đồng bộ

(Cinet) - Như đã đề cập ở 2 bài viết trước, hoạt động của bảo tàng tại Việt Nam đa phần mới chỉ dừng ở mức đúng với chức năng nhiệm vụ, chưa thực sự phát huy thế mạnh để trở thành điểm đến hấp dẫn. Thực tế này cũng do nhiều nguyên nhân và sự tác động từ nhiều phía.

Học tập suốt đời - một nhu cầu của cá nhân và xã hội

(Cinet)- Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi.

Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn khoa học và công nghệ năm 2014

(Cinet)- Bộ VHTTDL đã tổ chức tập huấn hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ năm 2014 cho các đại biểu đại diện cho 68 đơn vị chức năng, lãnh đạo các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, cán bộ phụ trách khoa học các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Để bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn: Phần 2- Thực tế tại Việt Nam

(Cinet) - Con số hơn 120 bảo tàng tại Việt Nam có thể còn khiêm tốn so với những quốc gia nổi tiếng với lịch sử phát triển văn hóa nghệ thuật trên thế giới như Anh, Pháp, Hàn Quốc… Nhưng cũng có một điều không thể phủ nhận đó là hệ thống bảo tàng tại Việt Nam khá phong phú, đa dạng xét về cả số lượng cũng như đề tài trưng bày. Điển hình tiêu biểu chính là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng dân tộc học…

Tín ngưỡng thờ Mẫu: Những giá trị văn hóa tiêu biểu

(Cinet)- Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, biến chuyển thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Giá trị văn hóa Việt chứa đựng trong tín ngưỡng thờ Mẫu đã tạo nên sức sống lâu bền của tín ngưỡng độc đáo này…

Niên giám điện tử Văn hóa - thể thao - du lịch