Góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

(Cinet)- Mặc dù không phải là hình tượng tối linh theo quan niệm văn hóa truyền thống của người Việt, nhưng hình ảnh con sư tử Đại Việt vẫn mang những đặc điểm riêng không thể lẫn với những con sư tử " ngoại lai" đang tràn ngập các di tích hôm nay.

Khả năng ca trù được đưa khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp.

(Cinet) – Sau nhiều nỗ lực bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị di sản, liệu có khả năng ca trù được đưa khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp ...

“Tháng vàng du lịch” quảng bá di sản Huế

(Cinet)- Những di sản văn hóa Huế với các giá trị đặc trưng đã góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá của du khách trong nước và quốc tế. “Tháng vàng du lịch” diễn ra trong tháng 9 sẽ là dịp để Huế tri ân du khách, đồng thời thông qua các tour du lịch văn hóa quảng bá tiềm năng di sản Cố đô.

Ấn tượng những Di sản tư liệu của Việt Nam

(Cinet) – Bên cạnh 08 Di sản Văn hóa, Thiên nhiên thế giới và 08 Di sản văn hóa phi vật thể, Việt Nam còn sở hữu 04 Di sản tư liệu được Unesco công nhận trong Chương trình ký ức thế giới.

Sự biến đổi của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, trăn trở nỗi lo

(Cinet) - Không giống như một số di sản phi vật thể khác, Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận do sự kết hợp của không gian và nghệ thuật. Chính vì vậy, việc bảo tồn di sản này cần quan tâm đến cả 2 yếu tố nêu trên.

Niên giám điện tử Văn hóa - thể thao - du lịch