Trao quyền kinh doanh, khai thác Di sản cho Doanh nghiệp: Góc nhìn từ thế giới

(Cinet) – Việc trao quyền kinh doanh, khai thác Di sản cho các doanh nghiệp, tập đoàn trên thế giới hiện nay không hiếm, tuy nhiên hình thức này ở Việt Nam cho đến nay chưa có tiền lệ.

Xây dựng Ninh Bình thành trung tâm văn hóa-lịch sử, du lịch quốc gia

(Cinet)- Xây dựng Ninh Bình là Trung tâm văn hóa- lịch sử, du lịch cấp quốc gia có ý nghĩa quốc tế là một trong bốn mục đích được Chính phủ quy định tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(Cinet)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 25/7/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bình Định - huyền thoại miền đất võ

(Cinet)- Bình Định luôn gợi trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam ấn tượng sâu sắc về một vùng đất giàu truyền thống thượng võ, với hồn thiêng sông núi đã hun đúc nên khí chất anh hùng bất khuất, làm nên bao sự tích oanh liệt, góp phần tô thắm vào trang sử vàng của dân tộc.

Sân khấu thiếu nhi: Chênh lệch giữa nông thôn và thành thị

(Cinet)- Trong khi ở thành phố sân khấu dành cho thiếu nhi vô cùng sôi động thì ở nông thôn, tình trạng “đói” văn hóa, nghệ thuật vẫn tiếp tục diễn ra…

Niên giám điện tử Văn hóa - thể thao - du lịch